Persbericht 8-10-2020

Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO) is zeer ontsteld dat Woonstichting Valburg vorige week de stekker uit Ecowijk Veldzicht heeft getrokken. DWO en de woonstichting werken al 10 jaar samen om aan de Veldstraat in Zetten een duurzame wijk met 24 betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren. De woonstichting zegt deze samenwerking nu op om de grond te kunnen verkopen aan een projectontwikkelaar.

Dit is een opmerkelijke stap, temeer omdat de woonstichting altijd heeft verkondigd dat zij graag het project van DWO mogelijk wil maken en het project van toegevoegde waarde is voor het woningbestand van de woonstichting, voor de gemeente Overbetuwe en voor het dorp Zetten. De afgelopen tien jaar hebben DWO en de woonstichting gewerkt aan de ontwikkeling van de ecowijk. Maar om te komen tot heldere afspraken bleek een moeizaam proces. Ook de gemeente Overbetuwe was aanvankelijk niet overtuigd van de noodzaak van een ecowijk. Door lobby van DWO is het uiteindelijk gelukt om politiek draagvlak te krijgen voor het project. In 2019 werd door de gemeente prioritering verleend en leek de weg vrij voor een wijziging van het bestemmingsplan.

Maar het afgelopen jaar verzandde het project voor de zoveelste keer. De woonstichting weigerde een intentieovereenkomst met de gemeente te tekenen, de eerste stap om te komen tot een wijziging van de bestemming. Het huidige geschil tussen woonstichting en gemeente draait om een mogelijke weg die de gemeente in het plan wil zien om een achterliggend perceel, de Lantermansweide, in de toekomst te kunnen ontsluiten. Hoewel de ecowijk autoluw zou worden, wilde DWO toch dat de woonstichting zich neer zou leggen bij deze mogelijke weg. Het project zou anders weer onnodig vertraagd worden.

Het feit dat DWO niet meegaat in deze weigering van de woonstichting en een brief daarover aan de gemeente niet mede wil ondertekenen, gebruikt de woonstichting nu om van het hele project af te komen. Het zou onmogelijk zijn aan de eisen van de gemeente tegemoet te komen en het samenwerken met wooncollectieven zou te ingewikkeld zijn. Financiële overwegingen worden door de woonstichting niet genoemd, maar spelen blijkbaar een grote rol, gezien de haast waarmee de grond nu verkocht moet worden aan een projectontwikkelaar. Met min of meer groen licht voor de bouw van woningen is het terrein nu veel meer waard. De plannen van een groep enthousiaste mensen om op een duurzame manier een gemeenschappelijk woonproject te realiseren, doen er dan ineens minder toe.