Grootte van het project

De Groene Morgen krijgt een omvang van ongeveer 0,5 ha. Ongeveer een derde wordt bebouwd met 13 woningen. De rest wordt gemeenschappelijke buitenruimte.

Soorten woningen en prijs

De woningen (60, 80 en 100 m2) worden in CPO gebouwd.

Onder begeleiding van een CPO adviseur zijn we bezig met een haalbaarheidsonderzoek, waaronder het berekenen van de koopsom valt. Op dit moment schatten we de koopsom in op € 375.000,- , maar deze prijs kunnen we momenteel nog niet vaststellen.

Schetsontwerp 

In opdracht van Mecus projectontwikkeling en Woonstichting Valburg heeft bureau SRO een schetsontwerp gemaakt van het volledige bouwproject Veldzicht. Een onderdeel van dit project is De Groene Morgen. Dit schetsontwerp is besproken in het werkatelier van de gemeente en vervolgens ingediend voor de prioritering bij de gemeente Overbetuwe.

Dit is niet het definitieve ontwerp.
Het definitieve ontwerp komt tot stand in samenwerking met de leden en de architect.

  • De vier rijen woningen aan de linkerkant van het perceel maken deel uit van het CPO project De Groene Morgen.
  • Tussen de twee onderste rijen huizen van DGM is plaats voor een moestuin en de strook grond aan de oostzijde is bestemd voor fruitbomen, bessenstruiken, eetbare planten e.d.
  • Links van het midden, bij het water, is plaats voor een helofytenfilter.
  • Rechtsonder zijn de patiowoningen van CPO Senioren te zien en ten noorden daarvan liggen drie rijen huurwoningen.
  • Helemaal links onder, aan de Veldstraat, komen twee vrije kavels.
  • Senioren, De Groene Morgen en de huurders hebben hun eigen gebiedsgrond binnen het project Veldzicht en parkeerplaatsen op eigen terrein.
  • Aan de kant van de van Spaenstraat en aan de Veldstraat komt een groenstrook.
plattegrond 2022 project de groene morgen