Grootte van het project

De Groene Morgen krijgt een omvang van ongeveer 0,5 ha. Ongeveer een derde wordt bebouwd met 13 woningen. De rest wordt gemeenschappelijke buitenruimte.

Soorten woningen en prijs

Onder begeleiding van een CPO adviseur en architect zijn we bezig met een haalbaarheidsonderzoek, waaronder het berekenen van de koopsom valt. De koopprijs van de woningen kunnen we momenteel nog niet nauwkeurig vaststellen. De woningen staan in een rij van 5 huizen en twee rijen van 4 huizen. Wij hebben geen gelijkvloerse woningen in ons project. Het gemeenschapshuis is inbegrepen in de koopsom van de huizen. 

 

Inschatting bedragen op dit moment:

€ 410.000 voor een tussenwoning van ongeveer 102 m2.

€ 430.000 voor een tussenwoning van ongeveer 114 m2 en

€ 510.000 voor een hoekwoning van 120 m2.   

€ 535.000 voor een hoekwoning van 136 m2 . 

Schetsontwerp 

In opdracht van Mecus projectontwikkeling en Woonstichting Valburg heeft bureau SRO een schetsontwerp gemaakt van het volledige bouwproject Veldzicht. Een onderdeel van dit project is De Groene Morgen. Dit schetsontwerp is besproken in het werkatelier van de gemeente en vervolgens ingediend voor de prioritering bij de gemeente Overbetuwe.

Dit is niet het definitieve ontwerp.
Het definitieve ontwerp komt tot stand in samenwerking met de leden en de architect.

  • De drie rijen woningen aan de linkerkant van het perceel maken deel uit van het CPO project De Groene Morgen.
  • Tussen de parkeerplaats en de onderste rij huizen van DGM is plaats voor een moestuin en de strook grond aan de oostzijde is bestemd voor fruitbomen, bessenstruiken, eetbare planten e.d.
  • Rechts van de moestuin staat het gemeenschapsgebouw en links van het midden, bij het water, is plaats voor een helofytenfilter.
  • Rechtsonder zijn de patiowoningen van CPO Senioren te zien en ten noorden daarvan liggen drie rijen huurwoningen.
  • Helemaal links onder, aan de Veldstraat, komen twee vrije kavels.
  • Senioren, De Groene Morgen en de huurders hebben hun eigen gebiedsgrond binnen het project Veldzicht en parkeerplaatsen op eigen terrein.
  • Aan de kant van de van Spaenstraat en aan de Veldstraat komt een groenstrook.
plattegrond CPO de groene morgen