Grootte van het project

De Groene Morgen krijgt een omvang van ongeveer 1 ha. Ongeveer een derde wordt bebouwd met 24 woningen voor in totaal ongeveer 40 bewoners. De rest wordt gemeenschappelijke buitenruimte.

Soorten woningen en prijs

Huurwoningen

De helft van de woningen worden sociale huurwoningen. De huurwoningen zullen verschillend van grootte zijn en plaats bieden aan gezinnen, eenoudergezinnen, een- en tweepersoonshuishoudens.

Koopwoningen

De andere helft van de woningen worden voornamelijk koopwoningen die vallen in de categorie ‘sociale koop’. Indien er behoefte is, is er beperkt ruimte voor duurdere koopwoningen.

Schetsontwerp

In opdracht van Woonstichting Valburg heeft bureau SRO in 2017 een schetsontwerp gemaakt van het volledige bouwproject ‘Veldzicht’. Een onderdeel van dit project is de Groene Morgen. Dit schetsontwerp is besproken in het werkatelier van de gemeente en vervolgens ingediend voor de prioritering bij de gemeente Overbetuwe.

Dit is niet het definitieve ontwerp.
Het definitieve ontwerp komt tot stand in samenwerking met de leden en de architect.

  • Rechtsonder zijn de patiowoningen van CPO Senioren te zien (deze woningen horen niet bij de Groene Morgen)
  • Aan de Veldstraat een aantal vrije kavels.
  • Senioren en De Groene Morgen hebben hun eigen inrit en parkeerplaatsen.
  • Links bij het water is plaats voor een helofytenfilter.
  • Rechtsboven is plaats voor moestuin en boomgaard.
  • Wandelpaden slingeren tussen de huizen door.
  • Aan de kant van de van Spaenstraat en aan de Veldstraat komt een groenstrook.