Duurzaam wonen Overbetuwe

-Wonen in het Groen-

Duurzaam wonen?

Het kan bij De Groene Morgen

Organisch en energiezuinig

Oog voor de Toekomst

Gemeenschappelijk en Duurzaam wonen in de Betuwe

De vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren. Dit ecowijkje van 24 woningen heet ‘de Groene Morgen’.

De toekomstige bewoners van de Groene Morgen zijn leden van de vereniging Duurzaam wonen Overbetuwe (DWO).

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en er is ook de mogelijkheid om werkruimtes te huren. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde. Het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment.

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast het de Groene Morgen is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal zorgwoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen, alles onder een ecologische paraplu.

De realisatie van de Groene Morgen wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Zie voor meer informatie de actuele stand van zaken.

;

Laatste nieuws:

Informatiebijeenkomst

Zin om (over drie jaar) te wonen in een ecowijk in de buurt van Wageningen, Arnhem en Nijmegen? Er zijn nog een paar duurzame woningen vrij... Kom naar de informatiebijeenkomst op zondagmiddag 3 november in Zetten! Meld je aan via info@duurzaamwonenoverbetuwe.nl

Hemmen krijgt zeer ambitieuze Ecowijk

ZETTEN, 27 maart 2019 - Vandaag besloot de Gemeente Overbetuwe hoge prioriteit te geven aan het realiseren van ecowijk Veldzicht aan de Veldstraat in Zetten. Onderdeel daarvan zijn de zeer duurzame ecowoningen van De Groene Morgen. De Groene Morgen wordt niet zomaar...

Uitgangspunten

De Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe de eerste duurzame, organische en energiezuinige op Cradle-to-Cradle  principes gebaseerde woonwijk van Nederland met betaalbare woningen realiseren. De woningen worden zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen zoveel mogelijk worden hergebruikt of gecomposteerd. De woonwijk gaat zoveel mogelijk in haar eigen duurzame energiebehoefte voorzien en het woningaanbod in de wijk bevindt zich voornamelijk in het sociale huur- en koopsegment. De bewoners van de wijk vormen een hechte gemeenschap van met  een milieuvriendelijke levensstijl die de wijk gezamenlijk beheren en met de wijk een inspiratiebron vormen voor anderen.

w

Gemeenschappelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door de woningen relatief klein en de voorzieningen in de woningen relatief sober te houden ontstaat er financiële ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen, die voor alle bewoners toegankelijk zijn. Door het creëren van deze gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, door te bouwen voor verschillende doelgroepen, door gezamenlijk beheer en zelfwerkzaamheid en door het milieuvriendelijke karakter ontstaat een sterke betrokkenheid van de bewoners met het project, met elkaar en met de leefomgeving.

Inrichting, ontwerp, bouwmateriaal en installaties

Het project heeft een omvang van 1 hectare. Op een derde van dit terrein komen 20-24 woningen voor 44 mensen. De rest van het terrein wordt groenvoorziening: groen, regenwateropvang, eigen waterzuivering (helofytenfilter) en bufferzone (overgang van bebouwd gebied naar landelijk gebied). Er komt ruimte voor zowel individueel als groepswonen.
De belangrijkste bouwmaterialen voor casco, gevels en vloeren zijn hout, stro en leem. De binnenmuren van de woningen worden flexibel geplaatst, zodat de woningen vergroot of verkleind kunnen worden. Energie wordt uit hernieuwbare bronnen gehaald en het project voorziet voor een deel in de eigen elektriciteitsbehoefte.

Betaalbaarheid

Het project wil laten zien dat betaalbaarheid, duurzaamheid en gemeenschapszin goed samengaan. De huurprijs van de huurwoningen ligt dan ook onder de huurtoeslaggrens en koopwoningen vallen zoveel mogelijk onder de categorie sociale koop. Zelfwerkzaamheid in de bouw en het beheer dragen bij aan de betaalbaarheid van het project.

Openheid en Diversiteit

In het project is sprake van een diversiteit aan woonvormen en functies, alsmede een diversiteit van bewoners naar inkomen en samenstelling van huishoudens.
Het project staat open voor iedereen met een milieuvriendelijke levensstijl, ongeacht leeftijd, inkomen, levensovertuiging en seksuele voorkeur. Bij het wonen ligt de nadruk op ecologie, gemeenschappelijke voorzieningen en gedeelde ruimte

Levensstijl en voorbeeldfunctie

De bewoners van het project proberen hun ecologische voetafdruk zo klein te maken, zodat zij een eerlijk aandeel aan land en natuurlijke hulpbronnen gebruiken ten opzichte van de andere bewoners van deze wereld. Daarnaast stimuleert het project milieuvriendelijke initiatieven zoals inkopen van lokaal geproduceerde groeten, fruit, vlees en melkproducten, inkoop Max Havelaar producten e.d. Het project vervult een voorbeeldfunctie in duurzaam en milieuvriendelijk wonen en staat open voor geïnteresseerden van buitenaf. Hiermee willen de initiatiefnemers een inspiratiebron vormen voor bewoners, beleidsmakers en ontwikkelaars om milieuvriendelijke en energiezuinige technieken toe te passen in bestaande bouw en nieuwbouw.

De Vereniging

De vereniging bestaat uit een bestuur en werkgroepen. Besluiten worden genomen op de Algemene Leden Vergadering.

Bestuur

 

Het bestuur bestaat uit:

Evelien Renders (voorzitter)
Willem Jan Renders (vice voorzitter)
Tom van de Berg (secretaris)
Willemien Veggelers (penningmeester)

Werkgroepen

Er zijn de volgende werkgroepen:

Lobby
Het onderhouden van contacten met de politiek.

PR & Achterban
Nieuwsbrief maken, inhoud website, zorgen dat mensen betrokken raken en blijven en aanname nieuwe leden.

Netwerk & Externe Contacten
Zoeken van vergelijkbare projekten en opbouwen van een kennisnetwerk, excursies organiseren.

Financiën en Fondswerving
Het zoeken naar financierings mogelijkheden en subsidie mogelijkheden.

Bouw & Ontwerp
Voorwerk voor bouwvergunning, bouwbesluit en architectuur.

Groepsvorming
Het organiseren van o.a. themadagen, interne scholing en excursies.

Aanmelden

Als je interesse hebt in ons project kun je je aanmelden via het formulier rechts. Zondag 3 november 2019 is er een informatiemiddag. Op deze informatiemiddag krijg je uitleg over het project, de stand van zaken en het lidmaatschap. Na de informatiebijeenkomst kun je je opgeven voor een huiskamerbijeenkomst met een persoonlijke insteek en wederzijdse kennismaking. De volledige aanmeldprocedure is weergegeven in het stroomdiagram dat hieronder staat afgebeeld.

Als je nu al overweegt om in het project te komen wonen, dan is het belangrijk alle velden in te vullen, zodat we enigszins weten wat we van je kunnen verwachten. Zo niet, dan volstaat het invullen van de verplichte velden.

Van toekomstige bewoners verwachten wij dat zij zich volledig in onze visie en uitgangspunten kunnen vinden. Ook is het belangrijk dat je ongeveer een dagdeel per week kunt bijdragen aan de realisatie van het project.

:

Meer weten? Kom dan eens naar een informatiemiddag!

j

Contact

Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe
P/a Dr. A.R. Holstraat 28
6671 XX Zetten

Om digitaal contact op te nemen stuurt u een mailtje of vult u het formulier hieronder in.

2 + 8 =

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte te blijven van onze ontwikkelingen?

Wij sturen je graag updates per e-mail.

🏡

Je hebt een e-mail ontvangen met een link om je aanmelding te bevestigen. Tot ziens!