DE GROENE MORGEN

-Wonen in het Groen-

Duurzaam wonen?

Het kan bij De Groene Morgen

Organisch en energiezuinig

Oog voor de Toekomst

Gemeenschappelijk en duurzaam wonen in de Betuwe

De vereniging De Groene Morgen wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (7 km van Wageningen) een sociale, duurzame en energiezuinige woonwijk realiseren. Het bestemmingsplan is in december 2023 in procedure gebracht.

De toekomstige bewoners zijn leden van de vereniging De Groene Morgen.

Gemeenschappelijk wonen

Iedere bewoner heeft een eigen woning met een kleine tuin. De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen de gemeenschappelijke buitenruimte zoals een moestuin en een klein voedselbos. Naast de verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel gemeenschapsgebouw. Daar kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden en voorzieningen worden gedeeld zoals een keuken, logeerkamer en wasmachines.

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd. De woonwijk gaat zoveel mogelijk in haar eigen energiebehoefte voorzien. Regenwater wordt opgevangen en gebruikt in de huishoudens (toiletten, schoonmaak). We verwelkomen de van nature hier thuishorende flora en fauna.

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gerealiseerd. De 13 woningen van De Groene Morgen maken onderdeel uit van de wijk Veldzicht in Zetten. Het project Veldzicht wordt ontwikkeld door Mecus planontwikkeling BV in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg.  Naast onze CPO koopwoningen worden op dit perceel een aantal sociale huurwoningen, starterswoningen, seniorenwoningen en enkele vrije sectorwoningen gebouwd.

De realisatie van de woningen wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Waarschijnlijk kunnen we in 2025 gaan bouwen.

De Groene Morgen kan nog een aantal nieuwe kopers toevoegen aan het CPO project.

Eind 2023 is de bestemmingsplanprocedure gestart. Wij verwachten dat we in 2025 kunnen gaan bouwen. Momenteel zijn er nog een aantal koopwoningen beschikbaar. Heb je interesse om met ons dit project te ontwikkelen en hier te gaan wonen, vul dan het contactformulier in. Je ontvangt van ons een aanmeldformulier. Na aanmelding maken we een afspraak voor een online informatie bijeenkomst. 

Uitgangspunten

De Vereniging De Groene Morgen wil in de gemeente Overbetuwe een sociale, duurzame, organische en energiezuinige woonwijk  realiseren. De woningen worden zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd. Wij streven naar een energie- neutrale woonwijk.

w

Gemeenschappelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door het creëren van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, door gezamenlijk beheer en zelfwerkzaamheid en door het milieuvriendelijke karakter ontstaat een sterke betrokkenheid van de bewoners met het project, met elkaar en met de leefomgeving. We communiceren respectvol met elkaar. Besluiten worden in consent genomen, dit betekent dat men bij de besluitvorming geen overwegend bezwaar heeft.

 

Inrichting, ontwerp, bouwmateriaal en installaties

Het project heeft een omvang van 0,5 hectare. Op een derde van dit terrein komen 13 woningen. De rest van het terrein wordt groenvoorziening: groen, voedselbosstrook, moestuin, toegangsweg en regenwateropvang.
Mogelijke bouwmaterialen voor casco, gevels en vloeren zijn hout, stro en leem. Ook wordt op dit moment over prefab houtbouw nagedacht. We proberen zoveel mogelijk in onze eigen energiebehoefte  te voorzien door middel van zonnepanelen en opslag van energie. 

Openheid en Diversiteit

Het project staat open voor iedereen met een milieuvriendelijke en sociale levensstijl, ongeacht leeftijd, levensovertuiging en seksuele voorkeur. Bij het wonen ligt de nadruk op ecologie, gemeenschappelijke voorzieningen en gedeelde buitenruimte. Huisdieren zijn mogelijk met zorg voor de leefomgeving.

Levensstijl en voorbeeldfunctie

Het project wil een inspiratiebron zijn voor anderen wat betreft gemeenschapszin en duurzaamheid en staat open voor geïnteresseerden van buitenaf. Er zijn 5 parkeerplaatsen beschikbaar voor elektrische deelauto’s, niemand van de leden heeft een eigen auto. We maken zoveel mogelijk gebruik van de diensten van lokale mens- en milieuvriendelijke bedrijven en organisaties.

Wij zijn..

een gevarieerde groep mensen met verschillende achtergronden en gezinssamenstellingen, met één doel; het oprichten van een ecowijk in de mooie landelijke omgeving van Zetten, tegen landgoed Hemmen aan.

Eén keer per maand komen we bij elkaar voor de maandelijkse ALV (algemene leden vergadering), met na afloop een gezamenlijke lunch waarbij ieder iets meeneemt. Ook via de werkgroepen en gezamenlijke excursies leren we elkaar steeds beter kennen. Het is mooi elkaars inzet te zien, elkaars dromen te horen en samen stap voor stap dit mooie project te realiseren.
Dit kost wat tijd, maar dat gaat met veel enthousiasme, humor en plezier. Met als einddoel, samen te wonen in onze eigen duurzame wijk in het groen.
Heb je interesse om samen met ons dit project vorm te geven? We hebben nog een paar huizen beschikbaar. Meld je aan via het contact formulier.

Groep DGM

De Vereniging

De vereniging bestaat uit een bestuur en werkgroepen. Besluiten worden genomen op de Algemene Leden Vergadering.

Werkgroepen

Er zijn de volgende werkgroepen:

 

Communicatie & PR
Inhoud website aanpassen en het verzorgen van publiciteit.

Werving & Selectie
Contact onderhouden met geïnteresseerden en organisatie van werving nieuwe leden.

Mobiliteit

Het opzetten van een deelauto systeem.

Financiën en Fondswerving
Het zoeken naar mogelijkheden voor financiering en subsidie.

Bouw & Ontwerp
Voorwerk voor bouwvergunning, bouwbesluit, architectuur, energievoorziening, waterhuishouding en inrichting buitenruimte.

Groepsvorming
Het onderlinge contact bevorderen door het organiseren van o.a. workshops en excursies.

j

Contact

Vereniging De Groene Morgen
P/a Dr. A.R. Holstraat 28
6671 XX Zetten

Om digitaal contact op te nemen stuurt u een mailtje of vult u het formulier hieronder in.

12 + 14 =