Duurzaam wonen Overbetuwe

-Wonen in het Groen-

Duurzaam wonen?

Het kan bij Duurzaam Wonen Overbetuwe

Organisch en energiezuinig

Oog voor de Toekomst

Gemeenschappelijk en Duurzaam wonen in de Betuwe

De vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (5 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk met betaalbare woningen realiseren.

De toekomstige bewoners zijn leden van de vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe (DWO).

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen. Naast verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel ruimte met een openbare functie, waar verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Hemelwater komt niet in het riool maar wordt terug gegeven aan de aarde.

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg gerealiseerd op een perceel aan de Veldstraat in Zetten. Dit perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Naast de sociale huurwoningen en de CPO koopwoningen is het de bedoeling dat op dit perceel een aantal starterswoningen, een particulier initiatief voor senioren en enkele vrije sectorwoningen komen.

De realisatie van de woningen wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Zie voor meer informatie de actuele stand van zaken.

;

Laatste nieuws:

Duurzaam Wonen Overbetuwe is gestart met het werven van nieuwe kopers.

Ons project is volop in ontwikkeling. We kunnen op dit moment nieuwe kopers toevoegen aan onze bewonersgroep. Heb je interesse om met ons mee te doen, stuur een mail. Het schetsontwerp zal aangepast worden, er komen geen tiny houses. De huur- en koopwoningen worden in...

Hemmen krijgt zeer ambitieuze Ecowijk

ZETTEN, 27 maart 2019 - Vandaag besloot de Gemeente Overbetuwe hoge prioriteit te geven aan het realiseren van ecowijk Veldzicht aan de Veldstraat in Zetten. Onderdeel daarvan zijn de zeer duurzame ecowoningen van Duurzaam Wonen Overbetuwe. Duurzaam Wonen Overbetuwe...
Dit is een eerste schetsontwerp, het ontwerp is nog in ontwikkeling.

Uitgangspunten

De Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe wil in de gemeente Overbetuwe een duurzame, organische en energiezuinige op Cradle-to-Cradle  principes gebaseerde woonwijk met betaalbare woningen realiseren. De woningen worden zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd. De woonwijk gaat in haar eigen duurzame energiebehoefte voorzien. De bewoners van de wijk vormen een hechte gemeenschap. Ze hebben een milieuvriendelijke levensstijl en beheren de wijk gemeenschappelijk. Ze willen met deze wijk een inspiratiebron vormen voor anderen.

w

Gemeenschappelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door de woningen relatief klein en de voorzieningen in de woningen relatief sober te houden ontstaat er financiële ruimte voor gemeenschappelijke voorzieningen, die voor alle bewoners toegankelijk zijn. Door het creëren van deze gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, door te bouwen voor verschillende doelgroepen, door gezamenlijk beheer en zelfwerkzaamheid en door het milieuvriendelijke karakter ontstaat een sterke betrokkenheid van de bewoners met het project, met elkaar en met de leefomgeving.

Inrichting, ontwerp, bouwmateriaal en installaties

Het project heeft een omvang van 1 hectare. Op een derde van dit terrein komen 25 woningen voor ongeveer 45 mensen. De rest van het terrein wordt groenvoorziening: groen, regenwateropvang, eigen waterzuivering (helofytenfilter) en bufferzone (overgang van bebouwd gebied naar landelijk gebied).
De belangrijkste bouwmaterialen voor casco, gevels en vloeren zijn hout, stro en leem. Ook wordt op dit moment over prefab houtbouw nagedacht. De binnenmuren van de woningen worden flexibel geplaatst, zodat de woningen vergroot of verkleind kunnen worden. Energie wordt uit hernieuwbare bronnen gehaald en het project voorziet voor een deel in de eigen elektriciteitsbehoefte.

Betaalbaarheid

Het project wil laten zien dat betaalbaarheid, duurzaamheid en gemeenschapszin goed samengaan. De huurwoningen worden toegewezen aan mensen die binnen de inkomensgrens van een sociale huurwoning vallen. De koopwoningen proberen we zo goedkoop mogelijk te bouwen.

Openheid en Diversiteit

In het project is sprake van een diversiteit aan woonvormen en functies, alsmede een diversiteit van bewoners naar inkomen en samenstelling van huishoudens.
Het project staat open voor iedereen met een milieuvriendelijke levensstijl, ongeacht leeftijd, inkomen, levensovertuiging en seksuele voorkeur. Bij het wonen ligt de nadruk op ecologie, gemeenschappelijke voorzieningen en gedeelde ruimte

Levensstijl en voorbeeldfunctie

De bewoners van het project proberen hun ecologische voetafdruk zo klein te maken, zodat zij een eerlijk aandeel aan land en natuurlijke hulpbronnen gebruiken ten opzichte van de andere bewoners van deze wereld. Daarnaast stimuleert het project milieuvriendelijke initiatieven zoals inkopen van lokaal geproduceerde groeten, fruit, vlees en melkproducten, inkoop Max Havelaar producten e.d. Niemand van de leden heeft een eigen auto, er wordt gebruik gemaakt van elektrische deelauto’s. Het project vervult een voorbeeldfunctie in duurzaam en milieuvriendelijk wonen en staat open voor geïnteresseerden van buitenaf. Hiermee willen de initiatiefnemers een inspiratiebron vormen voor bewoners, beleidsmakers en ontwikkelaars om milieuvriendelijke en energiezuinige technieken toe te passen in bestaande bouw en nieuwbouw.

De Vereniging

De vereniging bestaat uit een bestuur en werkgroepen. Besluiten worden genomen op de Algemene Leden Vergadering.

Werkgroepen

Er zijn de volgende werkgroepen:

Lobby
Het onderhouden van contacten met de politiek.

PR & Achterban
Inhoud website aanpassen, zorgen dat mensen betrokken raken en blijven.

Werving & Selectie
Contact onderhouden met geïnteresseerden.

Netwerk & Externe Contacten
Zoeken van vergelijkbare projecten en opbouwen van een kennisnetwerk, excursies organiseren.

Financiën en Fondswerving
Het zoeken naar financierings mogelijkheden en subsidie mogelijkheden.

Bouw & Ontwerp
Voorwerk voor bouwvergunning, bouwbesluit en architectuur.

Groepsvorming
Het organiseren van o.a. themadagen, interne scholing en excursies.

j

Contact

Vereniging Duurzaam Wonen Overbetuwe
P/a Dr. A.R. Holstraat 28
6671 XX Zetten

Om digitaal contact op te nemen stuurt u een mailtje of vult u het formulier hieronder in.

5 + 3 =