DE GROENE MORGEN

-Wonen in het Groen-

Duurzaam wonen?

Het kan bij De Groene Morgen

Organisch en energiezuinig

Oog voor de Toekomst

Gemeenschappelijk en duurzaam wonen in de Betuwe

De vereniging De Groene Morgen wil in de gemeente Overbetuwe aan de rand van het dorp Zetten (7 km van Wageningen) een duurzame, organische en energiezuinige woonwijk realiseren.

De toekomstige bewoners zijn leden van de vereniging De Groene Morgen.

Gemeenschappelijk wonen

De bewoners van de wijk gaan samen zorgdragen voor hun leefomgeving. Zij delen de gemeenschappelijke buitenruimte zoals een moestuin en een klein voedselbos. Naast de verschillende wooneenheden komt er een multifunctioneel gemeenschapsgebouw. Daar kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden en voorzieningen worden gedeeld zoals een keuken, logeerkamer en wasmachines. 

Duurzaam wonen

De woningen worden van ecologische en duurzame materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd.
De woonwijk gaat zoveel mogelijk in haar eigen energiebehoefte voorzien en reinigt haar eigen afvalwater. Regenwater gaat niet het riool in, maar wordt opgeslagen en afgevoerd op eigen terrein.

Samenwerking met gemeente en woonstichting
De woningen worden in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) gerealiseerd. De 13 woningen van De Groene Morgen maken onderdeel uit van de wijk Veldzicht in Zetten. Het perceel is eigendom van Woonstichting Valburg. Het project Veldzicht wordt ontwikkeld door Mecus planontwikkeling BV in samenwerking met de Gemeente Overbetuwe en Woonstichting Valburg.  Naast onze CPO koopwoningen worden op dit perceel een aantal sociale huurwoningen, starterswoningen, seniorenwoningen en enkele vrije sectorwoningen gebouwd.

De realisatie van de woningen wordt een jaar na het verkrijgen van de bestemmingsplanwijziging verwacht. Waarschijnlijk kunnen we in 2025 gaan bouwen.

De Groene Morgen kan nog een aantal nieuwe kopers toevoegen aan het CPO project.

Wij hebben momenteel nog een aantal woningen beschikbaar. Heb je interesse om met ons dit project te ontwikkelen en hier te gaan wonen, vul dan het contactformulier in. Je ontvangt van ons een aanmeldformulier. Op zaterdag 10 juni organiseren wij een informatiemiddag.

Uitgangspunten

De Vereniging De Groene Morgen wil in de gemeente Overbetuwe een duurzame, organische en energiezuinige op Cradle-to-Cradle  principes gebaseerde woonwijk  realiseren. De woningen worden zoveel mogelijk van natuurlijke materialen gebouwd en de bouwmaterialen kunnen bij afbraak van de woningen worden hergebruikt of gecomposteerd. De woonwijk gaat ziveel mogelijk in haar eigen duurzame energiebehoefte voorzien. 

w

Gemeenschappelijkheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid

Door het creëren van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen, door gezamenlijk beheer en zelfwerkzaamheid en door het milieuvriendelijke karakter ontstaat een sterke betrokkenheid van de bewoners met het project, met elkaar en met de leefomgeving.

Inrichting, ontwerp, bouwmateriaal en installaties

Het project heeft een omvang van 0,5 hectare. Op een derde van dit terrein komen 13 woningen. De rest van het terrein wordt groenvoorziening: groen, regenwateropvang, eigen waterzuivering (helofytenfilter) en bufferzone (overgang van bebouwd gebied naar landelijk gebied).
Mogelijke bouwmaterialen voor casco, gevels en vloeren zijn hout, stro en leem. Ook wordt op dit moment over prefab houtbouw nagedacht. We proberen zoveel mogelijk in onze eigen elektriciteitsbehoefte  te voorzien door middel van zonnepanelen. Ook onderzoeken we of we een erfwarmtenet aan kunnen leggen. 

Openheid en Diversiteit

In het project is sprake van een diversiteit aan woonvormen en functies.
Het project staat open voor iedereen met een milieuvriendelijke levensstijl, ongeacht leeftijd, levensovertuiging en seksuele voorkeur. Bij het wonen ligt de nadruk op ecologie, gemeenschappelijke voorzieningen en gedeelde ruimte

Levensstijl en voorbeeldfunctie

De bewoners van het project proberen hun ecologische voetafdruk zo klein te maken, zodat zij een eerlijk aandeel aan land en natuurlijke hulpbronnen gebruiken ten opzichte van de andere bewoners van deze wereld. Daarnaast stimuleert het project milieuvriendelijke initiatieven zoals het inkopen van lokaal geproduceerde groenten, fruit, en melkproducten, inkoop Max Havelaar producten e.d. Niemand van de leden heeft een eigen auto, er wordt gebruik gemaakt van elektrische deelauto’s. Het project vervult een voorbeeldfunctie in duurzaam en milieuvriendelijk wonen en staat open voor geïnteresseerden van buitenaf. Hiermee willen de initiatiefnemers een inspiratiebron vormen voor bewoners, beleidsmakers en ontwikkelaars om milieuvriendelijke en energiezuinige technieken toe te passen in bestaande bouw en nieuwbouw.

De Vereniging

De vereniging bestaat uit een bestuur en werkgroepen. Besluiten worden genomen op de Algemene Leden Vergadering.

Werkgroepen

Er zijn de volgende werkgroepen:

 

Communicatie & PR
Inhoud website aanpassen en het verzorgen van publiciteit.

Werving & Selectie
Contact onderhouden met geïnteresseerden en organisatie van werving nieuwe leden.

Mobiliteit

Het opzetten van een deelauto systeem.

Financiën en Fondswerving
Het zoeken naar mogelijkheden voor financiering en subsidie.

Bouw & Ontwerp
Voorwerk voor bouwvergunning, bouwbesluit en architectuur.

Groepsvorming
Het onderlinge contact bevorderen door het organiseren van o.a. themadagen en excursies.

j

Contact

Vereniging De Groene Morgen
P/a Dr. A.R. Holstraat 28
6671 XX Zetten

Om digitaal contact op te nemen stuurt u een mailtje of vult u het formulier hieronder in.

8 + 3 =