Wie bij DWO komt wonen maakt niet alleen een bewuste keuze voor een ecologische manier van wonen en leven, maar ook voor gemeenschappelijk wonen. Bewoners kennen elkaar, delen straks voorzieningen en dragen gezamenlijk zorg voor hun leefomgeving.

DWO zal plaats bieden aan een verscheidenheid in huishoudens: er is plek voor gezinnen, eenoudergezinnen, woongroepen, en een- en tweepersoonshuishoudens. Daarnaast komt er een multifunctionele ruimte waarin verschillende (buurt)activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Voorzieningen en ruimtes delen

Naast de normale voorzieningen die elk huis heeft, zoals sanitair en keuken, komt er een aantal gedeelde voorzieningen; voorzieningen die je bij een ander huis meestal niet hebt, zoals een huiskamercafé en een voedselcoöperatie, maar ook voorzieningen die je anders voor één huishouden gebruikt maar veel beter zou kunnen delen, zoals een luxe badkamer, logeerkamers, wasmachines en klusgereedschap. Autobezitters kunnen hun auto delen.

Voordelen

Gemeenschappelijk wonen heeft diverse voordelen. Op milieugebied, aangezien voorzieningen delen betekent dat er minder grondstoffen en oppervlakte wordt verbruikt, maar zeker ook op sociaal gebied. Door samen te leven ontstaan er allerlei initiatieven en kunnen mensen elkaar helpen of gewoon op goede ideeën brengen. Het delen van werkplaatsen maakt meer mogelijk qua inspiratie en kennisoverdracht, en werkt stimulerend. Tijdens de bouw worden de toekomstige bewoners betrokken door mee te werken aan eenvoudige werkzaamheden, wat de binding met hun nieuwe leefomgeving versterkt.

Het delen van ruimte en verantwoordelijkheden werkt ook een duurzame, kleinschalige economie in de hand: bewoners doen onderhoud en beheer zelf in plaats van dit uit te besteden. Hierdoor kunnen de huur van de huurwoningen en het onderhoud van de koopwoningen laag blijven en zijn de wooneenheden voor alle inkomensgroepen betaalbaar. Behalve onderhoud zijn er ook nog andere taken om de gemeenschap draaiende te houden, en ieder kan daarvan doen wat hem of haar ligt.

Voorbeeldproject

Het project beoogt een open uitstraling naar bewoners en niet-bewoners te hebben. Eens gerealiseerd wil DWO graag als voorbeeldproject dienen, bijvoorbeeld door het geven van open dagen, meewerkgelegenheden, trainingen en rondleidingen. Succesvolle bouwtechnieken, waterbesparing en energieoplossingen kunnen een voorbeeld zijn voor professionele en particuliere bouwers, maar ook voor initiatiefrijke burgers met plannen voor een gemeenschappelijk woonproject alsmede voor woningcorporaties en lokale overheden die dergelijke burgerinitiatieven willen ondersteunen. Ook voor buurtbewoners en andere geïnteresseerden wordt het project toegankelijk.

Het DWO-project gaat dus meer bieden dan wonen alleen, en wordt nadrukkelijk geen slaapwijk doordat er bedrijvigheid plaatsvindt in de werkruimtes en in de multifunctionele ruimte.

Levensstijl en voorbeeldfunctie

De bewoners van het project proberen hun ecologische voetafdruk zo klein te maken, zodat zij een eerlijk aandeel aan land en natuurlijke hulpbronnen gebruiken. Daarnaast stimuleert het project milieuvriendelijke initiatieven zoals inkopen van lokaal geproduceerde groenten, fruit en zuivelproducten en biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, inkoop Max Havelaar producten e.d. Het project vervult een voorbeeldfunctie in duurzaam en milieuvriendelijk wonen en staat open voor geïnteresseerden van buitenaf. Hiermee willen de initiatiefnemers een inspiratiebron vormen voor bewoners, beleidsmakers en ontwikkelaars om milieuvriendelijke en energiezuinige technieken toe te passen in bestaande bouw en nieuwbouw.