oWie bij De Groene Morgen komt wonen maakt niet alleen een bewuste keuze voor een ecologische manier van wonen en leven, maar ook voor gemeenschappelijk wonen. Bewoners kennen elkaar, delen straks voorzieningen en dragen gezamenlijk zorg voor hun leefomgeving.

DGM zal plaats bieden aan 13 huishoudens: er is plek voor gezinnen en een- en tweepersoonshuishoudens. Daarnaast komt er een multifunctionele ruimte waarin verschillende activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Voorzieningen en ruimtes delen

Naast de normale voorzieningen die elk huis heeft, zoals sanitair en keuken, komt er een aantal gedeelde voorzieningen; voorzieningen die je bij een ander huis meestal niet hebt, zoals een gezamenlijke huiskamer en een voedselcoöperatie, maar ook voorzieningen die je anders voor één huishouden gebruikt maar veel beter zou kunnen delen, zoals een logeerkamer, wasmachines en klusgereedschap. Niemand bezit een eigen auto, er wordt gebruik gemaakt van ca 5 elektrische deelauto’s.

Voordelen

Gemeenschappelijk wonen heeft diverse voordelen. Op milieugebied, aangezien voorzieningen delen betekent dat er minder grondstoffen en oppervlakte wordt verbruikt, maar zeker ook op sociaal gebied. Door samen te leven ontstaan er allerlei initiatieven en kunnen mensen elkaar helpen of gewoon op goede ideeën brengen. Het delen van bijvoorbeeld een klusruimte maakt meer mogelijk qua inspiratie en kennisoverdracht, en werkt stimulerend. 

Het delen van ruimte en verantwoordelijkheden werkt ook een duurzame, kleinschalige economie in de hand: bewoners doen onderhoud en beheer zelf in plaats van dit uit te besteden. Behalve onderhoud zijn er ook nog andere taken om de gemeenschap draaiende te houden, en ieder kan daarvan doen wat hem of haar ligt.

Voorbeeldproject

Het project beoogt een open uitstraling naar bewoners en niet-bewoners te hebben. Eens gerealiseerd wil DGM graag als voorbeeldproject dienen, bijvoorbeeld door het geven van open dagen, meewerkgelegenheden, trainingen en rondleidingen. Succesvolle bouwtechnieken, waterbesparing en energieoplossingen kunnen een voorbeeld zijn voor professionele en particuliere bouwers, maar ook voor initiatiefrijke burgers met plannen voor een gemeenschappelijk woonproject alsmede voor woningcorporaties en lokale overheden die dergelijke burgerinitiatieven willen ondersteunen.