?

Nieuwsarchief

Informatiebijeenkomst

DWO organiseert regelmatig informatie-middagen en -avonden voor mensen die interesse hebben om deel te nemen aan het project. Op deze momenten wordt uitgelegd hoe het project in elkaar zit. Wat onze uitganspunten zijn rondom duurzaam en gezamenlijk bouwen en wonen....

Hemmen krijgt zeer ambitieuze Ecowijk

ZETTEN, 27 maart 2019 - Vandaag besloot de Gemeente Overbetuwe hoge prioriteit te geven aan het realiseren van ecowijk Veldzicht aan de Veldstraat in Zetten. Onderdeel daarvan zijn de zeer duurzame ecowoningen van De Groene Morgen. De Groene Morgen wordt niet zomaar...